Dočasné uzavření provozovny

Vláda svým usnesením rozhodla o uzavření wellness zařízení. Naše provozovna solárního studia Šárlin má Stavebním úřadem řádně zkolaudovanou provozovnu pro poskytování služeb solárního studia, což také nezbytně schválila i Krajská hygienická stanice. Podobně máme na živnostenském úřadě registrovánu tuto provozovnu pro živnost poskytování služeb solárií. Nejen my jsme přesvědčeni, že naše provozovna není wellness zařízení a že uzavření se na nás nevztahuje. Navíc vrchovatě splňujeme podmínku přítomnosti méně jak 6 osob v prostorech naší provozovny.

Několik dní jsme se bohužel bezvýsledně snažili získat od hygienických stanic a Ministerstva zdravotnictví stanovisko k výkladu dvojsmyslného usnesení vlády. I když dodržujeme předepsaná hygienická opatření, nechceme riskovat udání, protože běžné kontrole bychom odborné hygienické argumenty obtížně vysvětlovali. Proto jsme se rozhodli

uzavřít na neurčitou dobu naší provozovnu solárního studia Šárlin

 

děkujeme za pochopení